KARİYER

İŞ BAŞVURUSU

Medeni Durumunuz
Gerektiğinde irtibata geçilmek üzere tarafınıza bildirdiğim yakınıma ait kişisel verileri ilgili kişinin bilgisi ve rızası dahilinde tarafınızla paylaştığımı kabul ediyorum


Referans teyidi için özgeçmişimde yer verdiğim üçüncü kişilere ait kişisel verileri ilgili kişinin bilgisi ve rızası dahilinde tarafınızla paylaştığımı kabul ediyorum


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Çalışan Aydınlatma Metni’ne uygun olarak • Tarafımdan talep edilmemiş olmasına rağmen özgeçmişimde yer verdiğim ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançları, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verilerimin yaptığım iş başvurusu süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işlenmesine rıza gösteriyorumm